Den försvunna diamanten regler

den försvunna diamanten regler spel

Den försvunna diamanten är ett spännande brädspel där spelarna ger sig ut på jakt efter den legendariska Afrikas Stjärna. Genom att utforska olika platser till lands, till sjöss och med flyg, strävar deltagarna efter att hitta diamanten och föra den till antingen Kairo eller Tanger för att vinna spelet. Men även om en spelare hittar diamanten kan de andra spelarna fortfarande ha chansen att vinna genom att skaffa ett visum och nå fram till Kairo eller Tanger först.

Förberedelser

Innan spelet börjar måste några förberedelser göras:

  • Endast en Afrikas Stjärna ska finnas när spelet startar.
  • Marker placeras med baksidan uppåt och blandas väl innan de placeras på de röda rutorna.
  • En bankutseende utses för att hantera spelarnas ekonomi.
  • Varje deltagare tilldelas 5.000:- i startkapital.
  • Spelpjäser placeras antingen i Kairo eller Tanger, beroende på spelarens val.
  • En spelare väljs slumpmässigt för att börja.

Spelets Gång

Spelet fortskrider enligt följande:

  • Varje spelare har möjlighet att förflytta sig till lands, till sjöss eller med flyg, eller att stå kvar för att vända på en marker.
  • Förflyttning sker genom att tärningen kastas och antalet steg bestäms av resultatet. Spelaren måste stanna när de når nästa röda ruta, även om tärningen visar högre.
  • Om en spelare hamnar på en ruta med en marker får de antingen vända på markern eller fortsätta förflyttningen, beroende på deras önskemål och möjlighet att betala.
  • Markerna kan ha olika effekter, inklusive att hitta Afrikas Stjärna, få ett visum eller utsättas för rövare.

Förflyttning Till Lands

Förflyttning till lands är kostnadsfri och sker genom att tärningen kastas. Spelaren kan välja att stanna på en röd ruta eller fortsätta vidare, beroende på tärningens resultat.

Förflyttning Till Sjöss

Förflyttning till sjöss kräver att spelaren betalar för biljetten och sedan slår med tärningen för att bestämma antalet steg. Precis som vid förflyttning till lands, måste spelaren stanna när de når nästa röda ruta.

Förflyttning Med Flyg

Förflyttning med flyg är snabbare men kräver en dyrare biljett. Spelaren hoppar över att slå med tärningen och flyttar direkt till nästa röda ruta.

Markernas Betydelse

Markerna på spelplanen har olika betydelser och effekter, inklusive att hitta Afrikas Stjärna, få visum eller råka ut för rövare. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av varje marker för att strategiskt navigera spelet.

Avslutning av Spelet

Spelet avslutas när en spelare lyckas hitta Afrikas Stjärna och föra den till antingen Kairo eller Tanger. Alternativt kan en spelare som får ett visum vinna genom att nå fram till en av dessa destinationer innan diamanten når dit.

Vem Vinner?

Den spelare som lyckas hitta och transportera Afrikas Stjärna till en av slutdestinationerna vinner spelet. Men även om en spelare lyckas hitta diamanten, kan andra spelare fortfarande ha chansen att vinna genom att strategiskt använda sina resurser och transportera sig till målet innan diamanten når fram. Det är ett spännande och taktiskt brädspel som kräver både tur och skicklighet för att lyckas.