Backgammon

backgammon spel regler

Att spela backgammon är en underhållande och strategisk utmaning som har roat människor i århundraden. Här är en detaljerad översikt över reglerna för att spela detta klassiska brädspel.

Förberedelser

 • Varje spelare har 15 spelbrickor, antingen ljusa eller mörka.
 • Spelplanen är indelad i två halvor: en inneplan och en uteplan, åtskilda av en “mur”.
 • Spelarna placerar sina brickor enligt en specifik startposition på spelplanen.

Backgammon regler

 • Spelarna turas om att kasta tärningar för att bestämma hur många steg de kan flytta sina brickor.
 • Tärningstalen används separat och inte adderas ihop.
 • En spelare kan välja att flytta en eller två brickor på varje tur.
 • Brickorna rör sig alltid åt motsatta håll för varje spelare, antingen medsols för ljusa brickor eller motsols för mörka brickor.
 • Om en spelare kastar dubbla tärningar, till exempel två sexor, kan de använda varje tärningstal för upp till fyra flyttningar.
 • En spelare kan flytta en bricka till en ruta där det inte finns några andra brickor, där det finns egna brickor eller där det finns högst en motståndares bricka.
 • Om en spelare flyttar en bricka till en ruta med en motståndares bricka “äter” de den motståndarens brickan och tar den ur spelet.
 • När alla en spelares brickor är i sin hemmaplan, kan de börja ta hem sina brickor till sitt hemområde för att avsluta spelet.

Avslutning av Spelet

 • Spelet avslutas när en spelare har tagit hem alla sina brickor.
 • Det är inte möjligt att få ett oavgjort resultat i backgammon.

Viktiga Förtydliganden

 • Vid spelets början bestämmer den som kastar högst vilka tärningstal som ska användas för det första draget.
 • När det är dags att ta hem brickor från spelplanen, måste spelaren flytta enligt de tärningstal som visats på tärningarna.
 • Om det finns flera möjliga brickor att flytta vid utflyttningen, måste spelaren välja den bricka som är längst bort från sitt hemområde.

Genom att följa dessa regler och förtydliganden kommer du att vara redo att njuta av spännande omgångar av backgammon med vänner och familj.